Vårt jobb bygger på fri rörlighet och fri tanke.

Fri rörlighet är en av våra medborgerliga rättigheter. Passande nog, då vårt jobb bygger på din rörlighet. I vårt jobb är den fria tanken ett viktigt verktyg. Att aldrig fastna i en tanke, utan att ständigt hitta nya lösningar på gamla problem. Att våga prova. Vi ser alltid möjligheter. Möjligheter att göra fler och bättre affärer. Vägen till dessa affärer går genom tillit och stora öron. Vi hör det andra inte hör, vi ser det andra inte ser. Det gör att vi kan göra det andra inte gör. Och vi gör det för dig.

Fabriksmässig försäljning – nej tack!

I storstadens bostadskarusell är det lätt bara åka med. Det tycker vi att många mäklare har gjort för länge. Transaktionen har blivit ett överordnat mål och köparens och säljarens intressen har kommit lite grann i skymundan. Det vill vi ändra på. Vi vill stanna upp och rikta ljuset på kunden i synnerhet och på storstaden i allmänhet. För storstadsområden är ofta mer komplexa eftersom både utbud, efterfrågan och hastighet är större. Tyvärr på bekostnad av kvalitet och kunskap. Kalla oss gärna ”storstadsmäklare”, för det är det vi är.

Vi kan jobbet. Vi gör jobbet.

En klok människa har en gång sagt att ”he was so busy learning the tricks of the trade that he forgot the trade”. Det kan inte hända oss. Vår samlade erfarenhet uppgår till en mansålder. Med ålderns samlade erfarenhet och ungdomens nyfikenhet tar vi oss an uppdragen med nästintill ojämförbar kunskap. Vi är stolta yrkesmän som lär känna våra kunder och uppdragsgivare för att utföra det vi kan bäst: att eliminera osäkerhet och maximera kundnöjdhet. Hos oss är kunden en livslång vän, inte en flyktig bekant.

Att lova mycket är inget konstigt. När man håller sina löften.

Det sägs att den som sitter mellan två stolar lätt kan trilla ner. Eftersom vi jobbar på uppdrag åt både säljare och köpare så är detta en av de vanligaste funderingarna vi ställs inför. Hög integritet och professionalitet är därför grundläggande i allt vi gör. Det är en fullkomlig självklarhet. Den mest diskuterade parametern vid en bostadsaffär är priset. Inte så konstigt kanske, men vi tycker att man ska titta mer på värde. Eller mervärde snarare. En mäklare som lovar mycket och levererar mycket är mycket värd för alla parter. Det är därför vi vågar lova mycket. Och är du inte nöjd så förväntar vi oss att du säger det omedelbart. Fast det kommer du inte att göra.

Fotarbete och svett.

Vinnande lag och spelare brukar präglas av gott fotarbete. Likt oss på MHF. Vi sitter inte enbart stilla och studerar marknaden, vi är ”out there” och tittar, lyssnar, frågar. Varje uppdrag omfattas av rigorösa förberedelser och effektiv marknadsbearbetning. Värdering och prisanalys, fotografering, besiktning, planritningar, marknadsföring m.m. Vi agerar snabbt, bestämt och målmedvetet. Vi träffar kunder när kunderna önskar, inte när vi önskar. För det är så vinnare gör.

Pappersarbete och noggrannhet.

En bostadsaffär handlar om mer än ett namn eller två på ett papper. Den ekonomiska operationen involverar banken med lån, handpenning och slutlikvid, lagfartshantering (villa), reavinstberäkning, deklarationshjälp och, i vissa fall, juridisk kunskap. Samt givetvis alla dokumentation som krävs i försäljningsarbetet. Pappersarbetet är en del av vårt jobb, och vi har med tiden blivit riktigt duktiga på det. Till och med så duktiga att vi tycker det är roligt.