I rollen som ”köpmäklare” Vi ger dig en personlig assistent som går igenom dina önskemål och tar kontakt med säljarna i det område där du vill bo. Vi hjälper dig med inventering och urval av bostadsbestånd enligt dina önskemål, ekonomisk analys, riskbedömning, finansieringslösningar, juridisk expertis m.m. Vi har framgångsrikt löst många uppdrag för köpare både inom och utom Sveriges gränser.

Det finns många anledningar att köpa ny bostad. Men det är inte alltid lätt att hitta rätt. Hur vill du bo? Var vill du bo? Vad får det kosta? Vi hjälper dig att aktivt leta efter ny bostad. Kanske hittar vi något som du själv inte hade funderat över? Dessa frågeställningar är relativt vanliga i de fall du som kund uppnått en s k ”senior ålder”, då bostadens skick och läge är extra viktigt.

I rollen som ”köpmäklare” hjälper vi dig med inventering och urval av bostadsbestånd enligt dina önskemål, ekonomisk analys, riskbedömning, finansieringslösningar, juridisk expertis m.m. Vi har framgångsrikt löst många uppdrag för köpare både inom och utom Sveriges gränser.

Som köpmäklare i Sverige erbjuder vi dig följande tjänster:

  • Genom etablerade sökrutiner inventerar vi marknaden och vårt nätverk för att hitta objekt som svarar mot dina önskemål avseende läge, storlek, utformning. En fastighetsmäklare håller er fortlöpande underrättad.
  • Ekonomisk nulägesanalys, marknadsbedömning och rådgivning.
  • Försäljning av din nuvarande bostad.
  • Juridisk expertis för att utföra affären på bästa ekonomiska sätt.
  • Finansieringslösningar genom ledande banker.
  • Ombyggnation och anpassning av din bostad. Vi har kontakt med välrenommerade kompetenta hantverkare.
  • Flytt med Stadsbud i Storstockholm – Stockholms äldsta flyttfirma – samt tillhörande försäkring.