Att sälja ditt hus, din lägenhet eller tomt innebär frågor. Det är vårt jobb att kunna svara. Och leverera lösningar. Med erfarenhet, professionalitet, nyfikenhet och kreativitet ger vi dig en god, smidig och noggrant utförd affär. Det gäller vid såväl försäljning av villor och bostadsrätter som vid nyproduktion, gårdar, fritidshus och tomter.

Besök

Inget kan ersätta det personliga besöket. Ansikte mot ansikte i din bostad träffas vi för att ta reda på dina förhoppningar och behov. Vi enas om vägen framåt, d v s tidplan, marknadsföring och tillvägagångssätt. Vi diskuterar värdering och prisanalys, fotografering, besiktning, planritningar, marknadsföring m.m.
Om du ännu inte har hittat ditt nästa hem så lyssnar vi (och hjälper) gärna.

Marknadsföring

Rätt målgrupp, rätt plats och rätt tidpunkt är avgörande. Samt rätt pris och en rättvisande beskrivning av ditt hem. Med professionella bilder presenteras dina bilder och marknadsförs i givna och lämpliga kanaler (Hemnet, Facebook / Sociala medier, annonser, utskick). Samt matchas mot vårt intressentregister.

Visning

Showtime! Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck. Visningar är den viktigaste möjligheten för spekulanter att skapa sig en uppfattning om bostaden och vi har god kunskap om vad som krävs för att bostaden ska visas från dess bästa (och rätta) sida. Vi erbjuder både öppna och tidsbokade visningar för att potentiella köpare ska ges bästa möjliga förutsättningar att uppleva bostaden och samtala med oss. Vi värdesätter upplevelse och integritet högt och vill att köparen ska känna sig sedd och förstådd. Det är en avgörande händelse i deras liv.

Budgivning

Vi tillämpar normalt öppen budgivning. Det innebär att bud lämnas till fastighetsmäklaren som löpande redovisar högsta budet till säljaren och till övriga spekulanter. Säljaren har fri prövningsrätt. Det betyder att det är säljaren som bestämmer vem som får köpa och till vilket pris. Säljaren behöver inte sälja till den som lämnat det högsta budet. Vid köp av ett hus, en fastighet eller en lägenhet är varken säljare eller köpare bundna förrän ett skriftligt köpeavtal har undertecknats av både köpare och säljare.

Kontrakt

Sanningens ögonblick. När tiden är inne för att genomföra köpet ska det skrivas ett kontrakt som vi noggrant förbereder. Vi ses på neutral plan, d v s på vårt kontor, eller på överenskommen plats som passar båda parter.

Tillträde

Vid kontraktsskrivningen har säljare och köpare enats om ett så kallat tillträdesdatum. Då ska huset eller lägenheten vara redo för överlämning vilket innebär att det ska vara flyttstädat och åtgärdat enligt Mäklarsamfundets regler, om inte annat är överenskommet. Det finns också regler för vad som är fast och lös egendom. Tillträdet sker i regel på vårt kontor, när både köpare, säljare och mäklare kan vara med.