VÄLKOMMEN TILL
MATS HOLMGREN FASTIGHETSBYRÅ

Bostadsrätter, villor, fritidshus, tomter, nyproduktion och projektutveckling. Sedan vi startade 1973 har vi sett och gjort allt inom fastighetsmäkleri. Och lärt oss en del på vägen.

Mycket har förändrats under åren, men en sak består: Nöjda och glada kunder som uppskattar personligt ansvar, öppenhet och samarbete. Samt vår glädje att dela upplevelsen.

FABRIKSMÄSSIG FÖRSÄLJNING
– NEJ TACK!

I en bostadskarusell som snurrar allt snabbare är det lätt att bara åka med. Det tycker vi att många mäklare har gjort för länge. Transaktionen har blivit ett överordnat mål och köparens och säljarens intressen har kommit lite i skymundan. Det vill vi ändra på.

Vi ger inte mycket för fabriksmässig försäljning av bostäder. För vi är människor, inte maskiner. Det är våra kunder också.

Människor vill ha någon som bryr sig. Någon som inte automatiskt säger “jag förstår” i varannan mening, utan som verkligen gör det. Förstår. Någon som är intresserad av vad människan inne i kunden vill och önskar sig. Ja, till och med drömmer om.

Vi tar personligt ansvar för det viktigaste affären i de flesta människors liv. Vi bryr oss. På riktigt.

 

VI ÄR MATS HOLMGREN FASTIGHETSBYRÅ. VI SER SAKER ANDRA INTE SER.

FRI RÖRLIGHET OCH TANKE

När du vill röra på dig är det skönt med en erfaren guide, en som har lärt sig att se runt hörn. Vi finner nya lösningar på gamla problem och ibland tvärtom. Vi ser mönster och vet när vi ska bryta dem. Vi tänker annorlunda, vi tänker fritt och vi vågar prova.

Vi ser möjligheter till fler och bättre affärer, ibland här och nu, ibland över tid. För det behövs kunder som kommer tillbaka. För det behövs tillit och stora öron, sådana där som växer med åren.

Vi hör det andra inte hör och vi ser det andra inte ser. Det gör att vi kan göra det andra inte gör.
Och vi gör det för dig.

INKOGNITO

En stor del av vår verksamhet sker utan att vi gör så mycket väsen av det. Vi måste inte dekorera din port med vår logga. Vi måste inte gå ut på öppna marknaden. Alla måste inte veta. Vi gillar egentligen inte öppna visningar. Fast om du ber oss om det, då laddar vi. Ordentligt.

Vi jobbar gärna diskret. Ibland till och med långsamt. Vi har en löpande dialog med ett flertal aktörer och privatpersoner på köparsidan. Det händer att någon berättar för oss att om ett par år, då vill hon eller han gärna bo si eller så. Eller där borta. Det händer också att vi hör av oss om ett par år när vi har hittat någon som vill sälja si eller så. Eller där borta. Det kan även hända att det går blixtsnabbt. För att vi redan visste. Sådant händer när man har en löpande dialog och ett nätverk som fått växa. I decennier.

Kontakta oss för ett konfidentiellt möte.

 

VI ÄR MATS HOLMGREN FASTIGHETSBYRÅ. VI SER SAKER ANDRA INTE SER.

VI KAN JOBBET, VI GÖR JOBBET

Att sälja en bostad är inte svårt. Det är en konst. En konst som kräver kunskap, fritt tänkande och förmågan att se människors olika behov och beteenden. Det behövs också någon som kan processen utantill och därför kan improvisera. Någon som gör det omständiga lätt.

Vi bygger långsiktiga relationer med kontinuerlig kontakt. Vi prata med, inte till.

Vi har våra kunders önskelistor hos oss och har fått ta del av deras tanker om framtiden. Vi scannar av de önskvärda adresserna, vi hör oss för. Någon vill ifrån ett område, en annan vill till. Vi lägger pussel. Gärna sådana där stora, med många småbitar. Pussel som tar lite tid. Den tiden lägger vi gärna på människors önskningar.

HÅLLNA LÖFTEN
DUBBEL SEGER

Vårt jobb är att göra dig nöjd. Annars har du rätt att avsluta samarbetet. I korta ordalag är detta vad vår garanti innebär.

När vi ingår ett samarbete lovar vi att prestera enligt plan och utföra vårt arbete efter bästa förmåga. Om vi inte fullgör vårt åtagande och du på grund av det inte är nöjd har du full rätt att säga upp avtalet. Vi blir egentligen inte bättre av den här garantin, men vi är måna om din trygghet.

Om du vill få en inblick i vårt arbetssätt och vad du ska förvänta dig; då läser du igenom de närmaste sidorna om vad varje fas av en lyckad bostadsaffär innehåller.

VI ÄR MATS HOLMGREN FASTIGHETSBYRÅ. VI SER SAKER ANDRA INTE SER.

 

ATT SÄLJA

Att sälja ditt hus, din lägenhet, din tomt eller kanske din mark innebär frågor. Det är vårt jobb att kunna svara. Och leverera lösningar, som passar dig. Med kompetens och kreativitet hjälper vi dig till en god och noggrant utförd affär. Det gäller vid försäljning av såväl villor och bostadsrätter som fritidshus och tomter. Och vid nyproduktion, förstås. Har du en bit mark som du inte själv är intresserad av, fråga gärna oss om någon annan är det. Intresserad.

BESÖK

Inget kan ersätta det personliga mötet, Ansikte mot ansikte träffas vi för att dela dina förhoppningar och behov. Vi enas om vägen framåt; om tidsplan, marknadsföring och tillvägagångssätt. Vi diskuterar värdering och pris, fotografering, besiktning, planritning och marknadsföring. Och om du ännu inte har hittat ditt nästa hem så lyssnar vi. Med stora öron.

MARKNADSFÖRING

Rätt målgrupp, rätt plats och rätt tidpunkt. Det är avgörande. Liksom rätt pris och en rättvisande beskrivning av ditt hem. Med professionella bilder presenterar vi det i lämpliga kanaler och matchar det mot våra önskelistor. Allt beroende på hur inkognito du vill vara.

VISNING

Showtime! Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck. Visningar är det viktigaste sättet för spekulanter att skapa sig en uppfattning om bostaden och vi vet vad som krävs för att den ska visa sin rätta sida. Vi föredrar tidsbokade, men ebjuder självklart även öppna visningar. Du väljer. Och vi agerar för att tänkbara köpare ska få bästa möjliga upplevelse. Och hinna prata med oss om allt de undrar. Vi kör inte iväg folk när klockan slår. Det pågår ju något stort i deras liv, också.


BUDGIVNING

Vi tillämpar normalt öppen budgivning. Det innebär att bud lämnas till mäklaren som löpande redovisar högsta budet till säljaren och övriga spekulanter. Säljaren har fri prövningsrätt. Det betyder att det är säljaren som bestämmer vem som får köpa och till vilket pris. Säljaren måste inte sälja till den som lämnat det högsta budet. Vid köp av ett hus, en fastighet eller en lägenhet är varken säljare eller köpare bundna förrän ett skriftligt köpeavtal har undertecknats av båda parterna.

KONTRAKT

Sanningens ögonblick. När tiden är inne för att genomföra köpet ska det skrivas ett kontrakt som vi noggrant förbereder. Vi ses på neutral plats, gärna på vårt kontor, eller på en annan plats som passa båda parter och går igenom detaljerna.

TILLTRÄDE

Vid kontraktsskrivning har säljare och köpare enats om ett så kallat tillträdesdatum. Då ska huset, lägenheten eller fastigheten vara klar för överlämning. Det ska vara flyttstädat eller åtgärdat enligt Mäklarsamfundets regler om vi inte har enats om annat. Det finns också regler för vad som är fast och lös egendom. Tilltrádet sker oftast på vårt kontor när köpare, säljare och mäklare kan vara med.

ATT KÖPA

I rollen som “köpmäklare” ger vi dig en personlig assistent som går igenom dina önskemål och tar kontakt med säljarna i det område där du vill bo. Vi hjälper dig med inventering och urval av bostadsbestånd enligt dina önskemål, ekonomisk analys, riskbedömning, finansieringslösningar, och juridisk expertis. Rubbet och lite till.

Det finns många anledningar att köpa ny bostad. Men det är inte alltid lätt att hitta rätt. Hur vill du bo? Var vill du bo? Vad får det kosta? Vi hjälper dig att leta aktivt och effektivt. För dig som hunnit bli senior kan bostadens skick och läge vara alldeles extra viktigt. Det vet vi av egna erfarenheter. Därför händer det, ibland, att vi hittar något som du själv inte hade funderat över. Än.

Vi har uppdrag både i Sverige och utomlands.

SOM KÖPMÄKLARE I SVERIGE ERBJUDER VI DIG FÖLJANDE TJÄNSTER:

  • Genom etablerade sökrutiner inventerar vi marknaden och vårt nätverk för att hitta objekt som svarar mot dina önskemål avseende läge, storlek och utformning. En fastighetsmäklare håller dig fortlöpande underrättad.
  • Ekonomisk nulägesanalys, marknadsbedömning och rådgivning.
  • Försäljning av din nuvarande bostad.
  • Juridisk expertis för att utföra affären på ekonomiskt bästa sätt, en timmes fri konsultation.
  • Finansieringslösningar genom ledande banker.
  • Ombyggnation och anpassning av din bostad. Vi har kontakt med välrenommerade och kompetenta hantverkare.
  • Flytt med Stadsbud i Storstockholm – Stockholms äldsta flyttfirma – samt tillhörande försäkring.

HÖGTFLYGANDE PLANER
FÖR NYA BOSTÄDER

På våra önskelistor finns också större bitar mark. Mark med plats för nya bostäder, ja till och med nya bostadsområden, i vår älskade Mälardal.

Vi inventerar och kartlägger exploaterbar mark där människor vill sätta bo och samarbetar med fastighets- och byggbolag. Vi håller ett vakande öga på befolkningsökningen och ett annat på kommunernas detaljplanering. Med skisser på tänkbara tillväxtscenarier kan vi systematisera vårt sökande.

Så den där hopplösa dungen eller hagen du inte vet vad du ska göra med, den kanske blir någons älskade promenadstråk eller en rastplats för hunden. Så småningom.

VI SER SAKER ANDRA INTE SER

Trender, beteenden, avvikelser, behov, möjligheter och lösningar. Vi ser dem, men framför all ser vi människor, på väg mot livet kanske viktigaste affär. Den tar vi personligt ansvar för. Och det är vi stolta över.

Det fabriksmässiga är alltså inget för oss. Vi jobbar lite annorlunda, vi lyssnar lite mer, lägger lite mer tid och mycket gärna pussel.

Vi har varit med längre än vi törs säga. Vi odlar våra kontakter och vi för en löpande dialog mned ett nätverk som har fått växa i decennier. Därför går det också snabbt ibland. Det händer ju att lösningen redan ligger där och väntar innan du ens hunnit ställa frågan.

 

VI ÄR MATS HOLMGREN FASTIGHETSBYRÅ. VI TITTAR EFTER FÖRE.

OM MHF

Mats Holmgren Fastighetsbyrå. Vi drivs av den energi och kraft som finns i oss. Den kommer av att leverera service, uppmärksamhet och resultat. Dygnet runt. Och ju mer energi vi ger, desto mer får vi. I allt vi gör sätter vi vårt namn och vårt varumärke på spel. Som alla vet är ju varumärket något som människor prata om när du inte är i rummet, och vi kan inte vara i alla rum samtidigt.
Vad vi däremot kan vara är en del av ditt livsrum och din bostadsaffär. Med glädje, energi och kunskap. Vi ser nämligen saker andra inte ser. Vi gör saker andra inte gör. Och vi gör det bättre. Det är en del av vårt varumärke. – att vara en mäklare som människor vill jobba med och för. Där alla blir vinnare.

MHF Fastighetsbyrå AB | Herserudsvägen 18 | 181 50 Lidingö, Sverige
08-655 84 00 | info@mhf-ab.se